Quy trình xử lý đơn hàng cho nhà cung cấp

Ngày đăng: 11:11 AM 05/10/2021 - Lượt xem: 254

Bước 1: Xác nhận đơn hàng trên hệ thống

Vào quản trị webiste chọn Đơn hàng - Đơn hàng NCC 

Nếu đơn hàng đang nằm ở tình trạng CTV đã xác nhận, Nhà cung cấp tiến hành xác nhận ĐH và tạo vận đơn thu COD giao hàng đi theo thông tin đơn hàng.

Bước 2: Giao hàng

Tiến hàng đóng gói đơn hàng và dán mã vẫn đơn bên vận chuyển lên thùng hàng.

>> Xem thêm: Quy cách đóng gói hàng chuẩn dành cho nhà cung cấp

Lưu ý: Khi khách hàng nhận được đơn hàng, vào lại bước 1 đến chuyển đơn hàng sang trạng thái Hoàn thành

Facebook